Български език и литература

подготовка по български език и литература в частно основно училище Св. Климент Охридски

Писмената (буквите) са същите. Важно е с какво ще ги напълним ние – може с отрова, може с вода…

акад. Антон Дончев

В ЧОУ „Свети Климент Охридски“ програмата по български език и литература заема централно място в образователния процес, поставяйки основите за развитието на мислещи и грамотни деца. Тя играе ключова роля в изграждането на техните комуникативни умения, както в устна, така и в писмена форма. В днешния свят, където емотиконите, социалните мрежи и електронното общуване доминират, възпитанието на подрастващите в духа на грамотността е от съществено значение. Развитието на тези умения подпомага тяхното успешно академично и професионално бъдеще.

1
Различен подход

Учебната програма по български език и литература следва държавните образователни изисквания и ги надгражда с допълнителни часове за упражняване и затвърждаване на знанията и уменията на децата. В началните класове обръщаме особено внимание на умението за „четене с разбиране“ или така наречената функционална грамотност. Последната има за цел да научи децата на осмислят дадения текст и да синтезират наличната информация.

В прогимназиалната степен литературата повежда учениците на пътешествие към далечните времена на дописмената култура на човека, когато светът е откриван, опознаван, завоюван: през библейската и фолклорна митология, до съвременната българска словестност и модерните писмени времена.

2
Състезания и олимпиади

Всяка година учениците от ЧОУ „Свети Климент Охридски“ могат да демонстрират своите знания по български език и литература, като се явят на няколко състезания и конкурси по предмета. Подготовката за всяко едно от тях се извършва в клас, в учебно време и не е необходимо вашето дете да посещава допълнителни курсове, за да постигне добри резултати. Повече информация за различните мероприятия по български език и литература, в които ЧОУ Св. Климент Охридски се включва през учебната година, може да откриете на тази страница.

Доказателството за успешното представяне на нашите възпитаници по български език и литература е класирането ни на челни позиции сред училищата в страната.

9

място
Сред софийските училища

18

място
Сред българските училища
Български език и литература 1

Състезания и конкурси по български език и литература

По време на допълнителните часове по български и литература възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ значително надграждат своите знания от основната програма на МОН. Именно в това време, учениците се подготвят за различните състезания, което води до тяхното достойно представяне на регионално и национално ниво.

"Любословие"

Състезание за проверка на знанията и уменията на ученици от 1-ви до 12-ти клас под формата на тест с въпроси от отворен и заторен тип в комбинация със задача за създаване на текст.

„Четящо кенгуру“

Състезание под формата на прочит на текст в комбинация с отговори на въпроси към него за ученици от 3-ти до 12-ти клас.

„Бог е любов“

Конкурс за ученическо творчество, вдъхновено от религията.

„Аз и буквите“

Състезание по български език за ученици от 1-ви до 4-ти клас.

Български език и литература 2

Полезно

Освен интензивното изучаване на български език и литература, училището набляга върху подготовката по математика и английски език.

edge-grey-footer-brown-left