Английски език

Новият език е нова версия на живота!

Федерѝко Фелѝни

Нашите деца започват да изучават английски език от подготвителен клас, като обучението се извършва на малки групи от до 10 ученика. В началните класове чуждият език се усвоява ефективно чрез игри, песни и упражнения.

1
Индивидуална програма за всеки клас

Възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент“ започват да изучават английски език от подготвителен клас. Обучението се извършва на малки групи от до 10 ученика. В началните класове чуждият език се усвоява ефективно чрез игри, песни и упражнения. По този начин децата неусетно започват да използват езика в ежедневието си. Всяка година учениците поставят пиеса на английски език пред родителите.

От пети клас се изучава втори чужд език по избор – немски или испански.

2
Състезания и олимпиади

През месец юни предлагаме на децата месец на по-интензивни занимания на английски език и подготовка за Cambridge ESOL Examinations. До седми клас учениците покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, A1, A2, B1, B2.

Състезания и конкурси

В допълнителните часове по математика учениците значително надграждат знанията си от основната програма на МОН. Именно по време на тези часове, възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ се подготвят по състезателни теми, което води до тяхното достойно представяне на различни състезания.

"Spelling bee"

Състезание по английски език, в което участниците трябва да спелуват различни думи буква по буква. В него могат да вземат участие ученици от 1-ви до 7-ми клас.

"Лингвистично кенгуру"

Състезание по английски език по формата на тест за ученици от 1-ви до 12-ти клас.

edge-grey-footer-brown-left