Стрелба с лък

Стрелба с лък 1

Практикуването на стрелба с лък има много ползи. Възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ изключително се забавляват по време на тези занятия, намират ги за много интересни и ги очакват с нетърпение. Освен това, по време на стрелбата с лък децата се научават да овладяват своите емоции, да бъдат точни и да се концентрират.

Стрелба с лък 2

Практикуването на този спорт има много положителни ефекти върху подрастващите. Стрелбата с лък учи децата да бъдат уравновесени, уверени и последователни. Това са качества, които те лесно пренасят и в други занимания както в учебния процес, така и в живота.

Стрелба с лък 3
Стрелба с лък 4

Последни по ред, но не и по важност ползи от уроците по стрелба с лък за децата са развитието на чувство за баланс и самоконтрол.

Стрелба с лък 5

Галерия

Интересни и забавни моменти от занятията по стрелба с лък може да разгледате в нашата галерия.

edge-grey-footer-brown-left