Шахмат

Шахмат 1

Шахматът е безценен образователен инструмент. Заниманията с тази древна игра в ранна възраст изграждат умения и възпитават различни качества, които помагат за бъдещата реализация в живота.

Децата, които се занимават системно с шахмат повишават успеха си по учебните предмети и постигат по-високи резултати.

Шахмат 3

Шахматната игра има редица предимства за децата в подрастваща възраст:

Подобрява паметта;

Подобрява концентрацията;

Изгражда аналитични умения;

Помага на децата да започнат да мислят в перспектива;

Развива самодисциплина и отговорност;

Шахмат 4
Шахмат 5

Подобрява абстрактното и логическо мислене;

Развива способността за решаване на проблеми;

Допринася за взимането на оптимални решения;

Изгражда спортен дух и способност за работа в екип;

Развива интелектуалния и творчески потенциал на децата;

Шахмат 6

Галерия

Интересни и забавни моменти от състезания и тренировки по шахмат, можете да видите в нашата галерия.

edge-grey-footer-brown-left