Роботика

Роботика 1

Вече повече от 3 години в ЧОУ „Свети Климент Охридски“ се провеждат занятия по роботика. Обучението на децата, по време на провеждането им, се залага на международно доказан, с висока ефективност метод.

Роботика 2

Роботиката възпитава у децата редица ключови умения. Благодарение на нея те усвояват лесно и под формата на интересно занимание програмирането, както и конструирането на различни модели. Освен това, по време на занятията по роботика, възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ се приучават и да работят в екип.

Роботика 3
Роботика 4

Динамичността на учебните часове по Роботика за изключително интереси за децата. Именно заради това те лесно, бързо и ефективно успяват да усвоят различни подходи и логически модели, които в последствие могат да прилагат в много други области и дисциплини.

Роботика 5

Галерия

Част от реализираните проекти по Роботика на възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ можете да разгледате в нашата галерия.

edge-grey-footer-brown-left