Постижение на наш бивш възпитаник Кристиан Караиванов

Горди сме да споделим, че бившият възпитаник на ЧОУ „Климент Охридски“. Кристиан Караиванов понастоящем ученик в 35 СЕУ „Добри Войников“ е създател на първия по рода си в България курс за финансово ограмотяване на децата във възрастта 10-14 години: „Успех с Успешните“. Нашият възпитаник бе гост на ЧОУ „Климент Охридски“ и представи разработката си пред учениците от 5, 6 и 7 класове.

Темите са разнообразни, като напр. „Какво са парите“, „Управление на големи компании“ и др. Младежът представя не само теория, а показва и живи примери, като за целта представя лектори предприемачи, бизнесмени и дори банкери. Този курс е създаден така, че да се оформи общество, чрез което младите да имат достъп до лекторите в екипа, както и между тях самите. Има голям интерес към бизнес, иновации и управление на хора. Представят се различни бизнес модели като се обръща особено внимание на семейния бизнес.

Желаем успехи на младия предприемач и се радваме на дръзновението му.

edge-grey-footer-brown-left