Седмични тренировки по айкидо

Айкидо 1

Школата по айкидо в ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е разработена по специална методика, при която се работи с деца от възрастовата група от 6 до 12 години. Целта на тези групи е да се обърне внимание на децата, жадни за движение, да се обогати тяхната физическа култура и да се запознаят с начина за поведение в зала по бойни изкуства, като се докоснат до специфичната атмосфера и дисциплина.

Айкидо 2

Залата по бойни изкуства има свои характерни особености, като престоят там е свързан със сериозна дисциплина, усърдие, упоритост. Децата трябва да привикнат към атмосфера, която се крепи на ред и уважение. Самият тренировъчен процес включва в себе си усвояването на един нов набор от физически упражнения и норми на поведение. Обучението е насочено, така че на учениците да се осигури една добра обща физическа култура. Различните натоварванията са дозирани спрямо възрастта. В повечето случаи задачите се изпълняват под формата на игра, което спомага за по-бързото и безпроблемно усвояване, от страна на децата, както и за постигане на желания ефект.

Айкидо 3
Айкидо 4

Паралелно с опознаването на този нов свят от правила и движения възпитаниците на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ влизат в досег с ценностите и традициите на Изтока пречупени през призмата на бойните изкуства – уважението към партньора, почитането на Учителя – в залата, родителя – в дома. Практикуването на различните техники е винаги с партньор. По този начин децата свикват да работят в колектив. Всеки път пристъпвайки в залата с усещането, че му предстоят приятни и важни моменти, детето свиква да разпределя своето време правилно, така че освен задължителните уроци и домашни да остане време и за занимания по айкидо.

Айкидо 5

Галерия

Интригуващи моменти от заниманията по айкидо можете да разгледате в нашата галерия.

edge-grey-footer-brown-left