За училището

Скъпи родители,
    Щастливи сме да отбележим, че нашето ЧОУ „Св. Климент Охридски“ повече от две десетилетия /ако трябва да сме точни – вече 22 години/гостоприемно разтваря вратите си за милите ни и обични малки и големи питомци, техните учители и родители, с които заедно съграждаме бъдещето на България.
     Главната цел на нашето училище е била, е и ще бъде – изграждането на нравствено и духовно извисено поколение. По традиция учениците ни ежегодно участват в Националния конкурс „Бог е любов“. Награждавани са с много отличия и грамоти за стихотворение, разказ, есе и рисунка.
   В атмосфера на уважение и доверие към образователния ценз, християнските добродетели и европейските ценности нашите ученици се възпитават в дух на съзнателност за интелектуален труд, градят самочувствие на знаещи и можещи хора, които ще потърсят мотивирано и целенасочено своята лична реализация.
   Отличителна характеристика на общуването в училище е толерантността, добродетелността и зачитането на детската индивидуалност и способности. Основните приоритети на нашето училище са насочени към модерното европейско образование, за което допринасят интензивността и професионализмът в чуждоезиковото обучение по английски, немски и испански език, както и участието ни в европейски образователни проекти.
    Реализацията на българските образователни стандарти се подобрява и разширява от завишен брой часове и подготвителни курсове по български език и литература и по математика за кандидатгимназиалните изпити. Учениците ни печелят награди от участието си в най-престижните състезания по български език и литература – „Любословие“, Олимпиадите по български език и литература, както и от Олимпиадите по математика.
      Допълнителна характеристика за интелектуален труд създават и часовете по мислене и роботика, които осъществяваме със съвместното участие на МЕНСА и учителите по математика.
   Учениците ни са с висока музикална култура, която изграждаме в часовете по музика. Доказателство за това е професионалната вокална група “Diamond”, която ни представя на десетки музикални конкурси. Песните на нашите ученици звучат по БНР и БНТ. 

  Нашите възпитаници се обучават в уютната атмосфера на класните стаи, кабинетите по английски език, математика и компютърни технологии, обзаведени 100% с интерактивни дъски. 

     Всяка година учениците ни се явяват масово на повече от девет математически състезания /налице са 1020 дипломи по математика, както и над 920 сертификата на Кеймбридж/. Нашето училище е с лиценз на подготвителен център по английски език. Имаме високопроцентен прием в престижните гимназии и в Американския колеж в България. Изключително успешен е приемът и в колежите на Англия, Нидерландия, Шотландия, Германия, Австрия и САЩ.

      Съдружието между ученици, възпитатели и преподаватели се осъществява и в проявите на отдих и учебна дейност сред природата.

     Организираните „бели“, „зелени“, летни или „сини“ училища укрепват физиката и духа на нашите възпитаници, спомагат децата ни да бъдат съпричастни и с творческа активност към глобалните проблеми на модерния човек, изразяващи се най-вече в съхраняването на разума и любовта в общото ни живеене на планетата Земя.
Г-жа Сийка Логофетова

ЧОУ “Свети Климент Охридски” отваря врати през 1999 година.  Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София. През всички години ЧОУ “Свети Климент Охридски” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът към училището расте с всяка изминала година. Това е добра атестация за работата на преподавателския екип. Училището е с интензивно изучаване на английски език и математика. От V-ти клас се изучава втори чужд език (немски, испански и руски). Учениците ни ежегодно се представят успешно на Cambridge ESOL Examinations и до 7-ми клас покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, А1, А2, В1, В2. Индивидуалната подготовка в паралелките  и допълнителните часове по математика, информатика и български език позволяват по-добро усвояване на учебния материал и успешна реализация на учениците ни.   

Нашите цели са:

  • Спокойствие и сигурност за децата
  • Високо образователно равнище
  • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
  • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
  • Приоритетно обучение по математика
  • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
  • Участие в международни проекти
  • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
  • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021