проект ,,MOVE’’

През учебната 2016-2017 година учениците от прогимназиален курс имат шанса да участват в проект ,,MOVE’’ за безвъзмездно подобряване на езиковите умения по испански език. Двамата доброволци – носители на езика…

Continue Readingпроект ,,MOVE’’

Програма „Коменски“

В периода 2011-2013г. ЧОУ „Св. Климент Охридски” взе участие в многостранен проект за училищно партньорство по секторна програма „Коменски”. Заедно с нашите партньори от Испания, Турция, Гърция, Великобритания и Полша…

Continue ReadingПрограма „Коменски“

2013-2014г. обмен между ЧОУ „Св. Климент Охридски“ и испанското училище „Nuestra senora del Pilar“ в Мадрид

Всяко училище избра дванайсет ученика, като основният критерий беше нивото на испански език на нашите ученици, а английски език при испанските деца. Групирахме учениците в дванайсет двойки спрямо техните интереси…

Continue Reading2013-2014г. обмен между ЧОУ „Св. Климент Охридски“ и испанското училище „Nuestra senora del Pilar“ в Мадрид