News

9 медала донесоха нашите ученици от есенния кръг на Математика без граници

3 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала донесоха нашите ученици от есенния кръг на Математика без граници. Гордеем се с вас!

Борил Делев, 2 клас, златен медал
Мартин Григоров, 2 клас, златен медал
Зара Тахир, 2 клас, бронзов медал
Ясен Любенов, 2 клас, бронзов медал
Ивайла Браух, 4 клас, бронзов медал
Иван Шекеров, 4 клас, бронзов медал
Катрин Маринова, 5 клас, сребърен медал
Яна Атанасова, 5 клас, златен медал
Огнян Барух, 7 клас, сребърен медал

Международен турнир „Математика без граници” 2015/2016 година

1. Турнирът е за ученици на възраст от 8 до 18 години, разпределени в 9 възрастови групи.
2. Турнирът се провежда в 3 дистанционни кръга и финално състезание в България.
Eсенен кръг – от 16 октомври – 25 октомври 2015 г.
Зимен кръг – от 22 януари – 31 януари 2016 г.
Пролетен кръг – от 19 – 27 март 2016 г.
Финал – гр. Несебър, България – 1 – 3 юли 2016 г.
3. В трите предварителни кръга участниците се състезават или в училището, в което се обучават (ако има не по-.малко от 10 участници), или в училище-партньор за съответното населено място, в избран от училището ден от посочения в календара период.
Покана за участие във финалния кръг, който се провежда в гр. Несебър, България, получават учениците с най-голям сбор от точки, получени в два от трите дистанционни кръга. За тези, които нямат възможност да пристигнат в България, се осигурява възможност за дистанционно участие във финала на турнира.
4. Всеки кръг от турнира се провежда чрез тест за всяка група/клас с продължителност за решаването му 60 минути.
Броят на задачите в теста е 20, от които 10 са с избираем отговор, и 10 – със свободен отговор.
Задачите се съставят от екип от специалисти и консултанти и са съобразени с изучаваното учебно съдържание в съответните възрастови групи в различните страни.
Тестовете са съставени на официалните езици на турнира: български, английски, руски и казахски език. При необходимост училищата в различните страни осигуряват превода на тестовете на езика, който ползват участниците.
На финала освен индивидуално състезание се провежда и отборно състезание. То е под формата на математическа щафета от 5 задачи за всеки клас/група. (В условието на всяка следваща задача се съдържа отговорът на предходната.) Всеки отбор, съставен от 3 ученици от един и същ клас/група, решава задачите в екип за 40 минути и попълва общ талон за отговори
5. Наградите във всяко дистанционно състезание са златен, сребърен и бронзов медал и сертификати за всички участници.
Броят на учениците, които получават медали във всяко състезание е до 20 % от броя на участниците – 4 % получават златен медал, 8 % – сребърен и 8 % – бронзов.