Учебна програма

Учебната програма на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е внимателно разработена на базата на нашия богат опит, като изпълнява изискванията на МОН и ги надгражда с интересни предизвикателства.

Програмата ни предвижда допълнителни часове по основните предмети като български език и математика, в които децата упражняват и затвърждават знанията и уменията си в тези области. Ранното обучение по чужди езици разширява кръгозора на децата и ги подготвя за ролята им в глобалния свят. В учебната програма са включени и достатъчно занимания по изкуство, наука и спортни дейности, за да се осигури балансираното развитие на децата.

Български език и литература

В днешния свят на емотикони, социални мрежи и електронно общуване грамотността на подрастващите започва да се разглежда като лукс. В нашето училище програмата по български език и литература е основополагаща за развитието на мислещи и грамотни деца, които уверено изграждат комуникативните си умения в устна и писмена реч. Развитието на тези умения ще им помогне да се справят по-успешно както в академично отношение, така и в бъдещото им професионално развитие.

Още древните мислители и творци, които създават пространството на науките като диалог между знанието и обучението, отбелязват Словото като базисно положение в човешкото умствено съзряване. В многоезичното школуване на българските деца обучението по роден език и литература има основателна тежест и преференция. Аспектите са многопосочни, особено в днешния глобализиран свят, тъй като националната идентичност, в това число и грамотност, са първозначещи за интелектуалния растеж на младия човек.

Учебната програма по български език и литература следва държавните образователни изисквания и ги надгражда с допълнителни часове за упражняване и затвърждаване на знанията и уменията на децата. В началните класове обръщаме особено внимание на умението за „четене с разбиране“ или така наречената функционална грамотност, което учи децата на осмислят дадения текст и да синтезират наличната информация.

В прогимназиалната степен литературата повежда учениците на пътешествие към далечните времена на дописмената култура на човека, когато светът е откриван, опознаван, завоюван: през библейската и фолклорна митология, до съвременната българска словестност и модерните писмени времена. В контекста на многоезичното обучение и реалност, в която растат нашите деца, обучението по БЕЛ изгражда умения за четене, тълкуване и преразказване на текстове от наши и чужди словотворци. Методиката на училището е насочена към запознаване с националните художествени традиции в контекста на литературите на различните народи.      

В духа на едно развойно обучение, което снема рутината на остарели конвенции, се отделя специално внимание на свободните съчинения, познати като есе по зададена мисъл или дидактическа задача. Така в прогимназиалния курс на училището учениците се готвят да защитават лична позиция по нравствен, социален, граждански или естетически проблем със своя аргументативна стратегия. Добрите опити в тази насока се потвърждават от отпечатването на такъв тип съчинения в столичната преса или многократно награждавани и премирани в средношколски литературни състезания.В състезателните изпити за гимназиална училищна степен нашите ученици „атакуват” столичната конкурентна среда с предвидим и реализируем успех. 

Нашите ученици от първи до седми клас се подготвят и ежегодно участват в различни филологически състезания като „Любословие“, „Аз и буквите“ и други, на които показват отлични резултати. 

Математика

„Математиката е езикът, на който Бог е написал Вселената“ Галилео Галилей

В ЧОУ „Свети Климент Охридски“ от най-ранните класове децата се запознават с математиката, която е основа за развитие на логическото им мислене. Сложните математически концепции се представят на разбираем език и под формата на игри от нашите млади и ентусиазирани преподаватели в допълнителни часове по математика, които започват от подготвителен клас.

В процеса на решаване на математически задачи, децата се учат да подреждат и пресяват наличната информация, за извеждат изводи и да намират решения. За всеки клас програмата е структурирана внимателно, за да спази всички изисквания на българската образователна система и да обогати знанията на децата в областта на математиката, като същевременно ги вдъхнови да търсят решения на задачите пред себе си и да си поставят високи цели.

Насърчаваме учениците да се явяват на състезания и олимпиади, тъй като този опит подпомага тяхната концентрация и увереност и ги подготвя да се справят по-лесно с бъдещи изпити, състезания, конкурси и житейски предизвикателства. В допълнителните часове по математика учениците значително надграждат знанията от основната програма на МОН и се подготвят по състезателни теми, което води и до тяхното достойно представяне на националните и международни състезания.

Чужди езици

Нашите деца започват да изучават английски език от подготвителен клас, като обучението се извършва на малки групи от до 10 ученика. В началните класове чуждият език се усвоява ефективно чрез игри, песни и упражнения и децата неусетно започват да използват езика в ежедневието си. Всяка година децата поставят пиеса на английски език пред родителите.

През месец юни предлагаме на децата месец на по-интензивни занимания на английски език и подготовка за Cambridge ESOL Examinations. До седми клас учениците покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, A1, A2, B1, B2.

От пети клас се изучава втори чужд език по избор – немски или испански.

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021