News

Състезание „Млад природолюбител“ за 5 и 6 клас

На 18.04.2018 г. се проведе 1. кръг на градското състезание „Млад природолюбител“ за 5 и 6 клас. В него взеха участие 14 ученици от 5 клас и 1 ученик от 6 клас. 12 ученици от 5 клас се класират за участие във втория кръг на състезанието, който ще се проведе на 02.06.2018г.