You are currently viewing Създаване на пункт за даряване на пластмасови капачки

Създаване на пункт за даряване на пластмасови капачки

Учениците от пети клас създадоха пункт за даряване на пластмасови капачки в своята класна стая. По този начин ученици от всички класове успяха да подкрепят инициативата “Bulgarian Cap Project”, която предава за рециклиране пластмасовите капачки и със събраните средства купува уреди, нужни на хора в неравностойно положение.