Стрелба с лък

Практикувайки този спорт, децата се учат на точност, концентрация и овладяване на емоциите. Развиват чувството си за баланс и самоконтрол. Възпитават в себе си постоянство, последователност и уравновесеност.

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021