You are currently viewing Седмица на Волфганг Амадеус Моцарт

Седмица на Волфганг Амадеус Моцарт

Седмицата 12-16 октомври посветихме на Волфганг Амадеус Моцарт– един от най-известните композитори за всички времена. Класовете от подготвителен до четвърти клас подготвиха рисунки, нарисувани под въздействието на мзуиката от различни произведения на композитора. За подготвителен клас това беше Симфония No 40, първи клас – Малка нощна музика”, втори клас – Симфония No 25, трети клас Симфония No 1 и четвърти клас Симфония No 10. В петък всички класове представиха картините пред своите съученици от останалите класове, проведохме кратка викторина, свързана с живота на Моцарт и отново чухме откъси от всичките 5 произведения. Задачата на всички бе да посочат картината, която най-добре съответства на отделните прозвдения. Сформирахме 5 отбора, които трябваше да свързват картините с музиката. Категоричен победител се оказа втори клас, чиято картина бе избрана от всички отбори като картина съответстваща на Симфония No 25, произведението на втори клас. Техни подгласници бяха първи и трети клас, които завършиха с равен резултат от 2 точки. Победителите получиха книга с DVD „Вълшебната флейта”, една от най-известните опери на Волфганг Амадеус Моцарт. Благодарим на всички за участието и приятното преживяване!