Роботика

Вече трета година в нашето училище се провеждат занятия по роботика по международно доказана, ефективна методика. Тази дейност възпитава в децата редица ключови умения като програмиране, конструиране на модели и екипна работа. Динамичността на учебния процес прави самите часове изключително интересни за децата, а научените подходи и логически модели могат да бъдат приложени във всички области и дисциплини.

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021