Резултати от математическото състезание „Хитър Петър“ 2015г.

  • Ивайла Барух – 4 клас – 35т/75т.
  • Йоана Владимирова – 5 клас – 21т./85т.
  • Денис Тахир – 6 клас – 37т./85т.
  • Йордан Кабакчиев – 6 клас – 16т/ 85т.
  • Огнян Барух – 7 клас – 74т./95т.
  • Никита Проданов – 7 клас – 28т./95т.
  • Ивайло Банков – 7 клас – 16т/95т.