News

резултати от Математика без граници есен 2017 г.

златен медал:

1. Александър Чолаков – 2 кл.

2. Сава Делев – 2 кл.

3. Марк Живков – 2 кл.

4. Богдан Ставрев – 3 кл.

5. Мира Кроснова – 3 кл.

6. Антон Кирков – 3 кл.

7. Борил Делев – 4 кл.

сребърен медал:

1. Мартин Трон – 3 кл.

2. Наталия Чилева – 3 кл.

3. Зара Тахир – 4 кл.

бронзов медал:

1. Людмил Банков – 2 кл.

2. Диана Нечева – 3 кл.