You are currently viewing проект ,,MOVE’’

проект ,,MOVE’’

През учебната 2016-2017 година учениците от прогимназиален курс имат шанса да участват в проект ,,MOVE’’ за безвъзмездно подобряване на езиковите умения по испански език. Двамата доброволци – носители на езика инициират разговори на теми от ежедневието и дискисиите с различна тематика, които насърчават свободното ползване на езика от учениците и стимулират разширяването на културните им хоризонти.