Проекти

В ЧОУ „Св. Климент Охридски“ подготвяме децата за тяхното успешно бъдеще. Образователния процес е структуриран по начин, който да стимулира развитието на ключови компетенции като:

  • Ефективна работа в екип;
  • Изготвяне на проекти;
  • Планиране и управление на времето;
  • Финансова грамотност;
  • Презентационни умения.

Тук представяме част от проектите, разработени от нашите деца.

Училище на бъдещето

Възрожденски къщи

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021