Програма „Коменски“

В периода 2011-2013г. ЧОУ „Св. Климент Охридски” взе участие в многостранен проект за училищно партньорство по секторна програма „Коменски”. Заедно с нашите партньори от Испания, Турция, Гърция, Великобритания и Полша се впуснахме в едно вълнуващо пътуване назад във времето с цел не просто да съберем информация за десетте най-велики национални фигури с общочовешки принос, но и да се опитаме да си представим какъв е бил животът им, по какво са си приличали и с какво са се различавали от нас. Най-амбициозната част от проекта беше създаването на художествен филм за най-интересната от тези личности. В нашия филм, посветен естествено на патрона ни – Св. Климент Охридски, учениците бяха и сценаристи, и режисьори, и актьори.
Разменените гостувания дадоха възможност на участващите в проекта деца не само да посетят Мадрид, Бергама, Флорина, Лондон и Лодз, но и да поставят началото на нови приятелства и да се запознаят отблизо с начина на живот на своите връстници от други държави.