Прием

Всяка година училището отваря по една паралелка за подготвителен клас, в която внимателно подготвяме нашите деца за училищния живот. Прием в други класове се извършва при наличие на свободни места, за което може да се информирате като се свържете с нас.

При кандидатстване в по-горен клас, детето държи тестове по български език, математика и английски език, които съответстват на нивото на нашите деца в съответния клас.

За подготвителен клас

За прием в подготвителен клас детето трябва да е навършва 6 години в рамките на годината на прием. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстване.

Процедурата по прием включва събеседване с учител и тест за обща култура. Желателно е децата, които кандидатстват за подготвителен клас да могат да разпознават буквите от българската азбука и цифрите на числата от 1 до 10.

Условия за прием за подготвителен клас

  1. Задължително условие е детето да е навършило 6 годишна възраст или да предстои да бъде навършена в рамките на съответната година.
  2. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстването.
  3. Тест за обща култура. 
  4. Събеседване с учител. 

Уважаеми родители, желателно е децата, кандидатсващи за подготвителен клас, да могат да разпознават буквите от българската азбука и цифрите на числата от 1 до 10. 

Условия за прием за подготвителен клас

  1. Задължително условие е детето да е навършило 6 годишна възраст или да предстои да бъде навършена в рамките на съответната година.
  2. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстването.
  3. Тест за обща култура. 
  4. Събеседване с учител.

В момента тече прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020г. 

Свържете се с нас за повече информация! 

Петър Логофетов, управител

тел. +359 888 86 85 75, +359 897 51 05 22  


В момента провеждаме тестове за децата, които ще кандидатстват за подготвителен клас за учебната 2019-2020г.

Заявете среща

Обадете ни се или попълнете формата по-долу, за да
си запазите ден и час за събеседване.

Тест

След събеседване ще проведем тест за обща култура (за
предучилищен и първи клас) или тест за покриване на знанията по български,
математика и английски език за съответния клас.

Прием

Ако тестовете
са преминали успешно, ще се свържем с Вас относно резултата и уточняване на
подробностите за записването на вашето дете.

3

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021