Приемно време

Име

Ден

Час

 1. Розалия Славева 
 2. Дан Ангелов
 3. Таня Джувинова 
 4. Аня Йовчев 
 5. Радина Иванова 
 6. Сирарпи Ангелова 
 7. Владимир Бекярски
 8. Венцислава Велчева 
 9. Деяна Цекова 
 10. Румен Йордакиев
 11. Таня Тодорова 
 12. Кристина Сантана
 13. Димитър Запрянов
 14. Велизара Захариева
 15. Мария Иванова
 16. Радина Жекова
 17. Вера Котева
 18. Калина Даскалова
 19. Павел Янев
 20. Камен Велев
 21. Татяна Спахийска
 1. Четвъртък
 2. Понеделник
 3. Понеделник
 4. Вторник
 5. Петък
 6. Сряда
 7. Вторник 
 8. Вторник
 9. Понеделник
 10. Сряда 
 11. Вторник
 12. Вторник
 13. Вторник
 14. Вторник
 15. Вторник
 16. Вторник
 17. Понеделник
 18. Вторник
 19. Вторник
 20. Вторник
 21. Вторник
 1. 8:40 – 9:20
 2. 8:40 – 9:20
 3. 8:40 – 9:20
 4. 8:40 – 9:15
 5. 8:40 – 9:20
 6. 8:40 – 9:20 
 7. 9:20 – 10:00 
 8. 10:10 – 10:50 
 9. 8:30 – 9:15 
 10. 15:30 – 16:05
 11. 15:40 – 16:20 
 12. 10:15 – 10:55 
 13. 10:55 – 11:35 
 14. 9:25 – 10:05
 15. 8:40 – 9:20
 16. 9:25 – 10:05
 17. 12:40 – 13:20
 18. 9:25 – 10:05
 19. 11:40 – 12:20
 20. 11:40 – 12:20
 21. 15:35 – 16:15

Име

 1. Розалия Славева 
 2. Дан Ангелов
 3. Таня Джувинова 
 4. Аня Йовчев 
 5. Радина Иванова 
 6. Сирарпи Ангелова 
 7. Владимир Бекярски
 8. Венцислава Велчева 
 9. Деяна Цекова 
 10. Румен Йордакиев
 11. Таня Тодорова 
 12. Кристина Сантана
 13. Димитър Запрянов
 14. Велизара Захариева
 15. Мария Иванова
 16. Радина Жекова
 17. Вера Котева
 18. Калина Даскалова
 19. Павел Янев
 20. Камен Велев

Ден

 1. Четвъртък
 2. Понеделник
 3. Понеделник
 4. Вторник
 5. Петък
 6. Сряда
 7. Вторник 
 8. Вторник
 9. Понеделник
 10. Сряда 
 11. Вторник
 12. Вторник
 13. Вторник
 14. Вторник
 15. Вторник
 16. Вторник
 17. Понеделник
 18. Вторник
 19. Вторник
 20. Вторник

Час

 1.  8:40 – 9:20
 2. 8:40 – 9:20
 3. 8:40 – 9:20
 4. 8:40 – 9:15
 5. 8:40 – 9:20
 6. 8:40 – 9:20 
 7. 9:20 – 10:00 
 8. 10:10 – 10:50 
 9. 8:30 – 9:15 
 10. 15:30 – 16:05
 11. 15:40 – 16:20 
 12. 10:15 – 10:55 
 13. 10:55 – 11:35 
 14. 9:25 – 10:05
 15. 8:40 – 9:20
 16. 9:25 – 10:05
 17. 12:40 – 13:20
 18. 9:25 – 10:05
 19. 11:40 – 12:20
 20. 11:40 – 12:20

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021