Приемно време

Име

Ден

Час

 1. Розалия Славева 
 2. Дан Ангелов
 3. Таня Джувинова 
 4. Аня Иванов 
 5. Радина Иванова 
 6. Сирарпи Ангелова 
 7. Владимир Бекярски
 8. Венцислава Велчева 
 9. Деяна Цекова 
 10. Румен Йордакиев
 11. Таня Тодорова 
 12. Кристина Сантана
 13. Димитър Запрянов
 14. Даниел Асенов
 15. Мария Иванова
 16. Радина Жекова
 17. Вера Котева
 18. Калина Даскалова
 1. Четвъртък
 2. Понеделник
 3. Понеделник
 4. Понеделник
 5. Петък
 6. Сряда
 7. Вторник 
 8. Вторник
 9. Понеделник
 10. Сряда 
 11. Вторник
 12. Вторник
 13. Вторник
 14. Понеделник
 15. Вторник
 16. Вторник
 17. Понеделник
 18. Вторник
 1.  8:40 – 9:20
 2. 8:40 – 9:20
 3. 8:40 – 9:20
 4. 15:30 – 16:05
 5. 8:40 – 9:20
 6. 8:40 – 9:20 
 7. 8:40 – 9:20 
 8. 10:10 – 10:50 
 9. 8:30 – 9:15 
 10. 15:30 – 16:05
 11. 15:40 – 16:20 
 12. 10:15 – 10:55 
 13. 10:55 – 11:35 
 14. 9:25 – 10:05
 15. 8:40 – 9:20
 16. 9:25 – 10:05
 17. 12:40 – 13:20
 18. 9:25 – 10:05

Име

 1. Розалия Славева 
 2. Дан Ангелов
 3. Таня Джувинова 
 4. Аня Иванов 
 5. Радина Иванова 
 6. Сирарпи Ангелова 
 7. Владимир Бекярски
 8. Венцислава Велчева 
 9. Деяна Цекова 
 10. Румен Йордакиев
 11. Таня Тодорова 
 12. Кристина Сантана
 13. Димитър Запрянов
 14. Даниел Асенов
 15. Мария Иванова
 16. Радина Жекова
 17. Вера Котева

Ден

 1. Четвъртък
 2. Понеделник
 3. Понеделник
 4. Понеделник
 5. Петък
 6. Сряда
 7. Вторник 
 8. Вторник
 9. Понеделник
 10. Сряда 
 11. Вторник
 12. Вторник
 13. Вторник
 14. Понеделник
 15. Вторник
 16. Вторник
 17. Понеделник

Час

 1.  8:40 – 9:20
 2. 8:40 – 9:20
 3. 8:40 – 9:20
 4. 15:30 – 16:05
 5. 8:40 – 9:20
 6. 8:40 – 9:20 
 7. 8:40 – 9:20 
 8. 10:10 – 10:50 
 9. 8:30 – 9:15 
 10. 15:30 – 16:05
 11. 15:40 – 16:20 
 12. 10:15 – 10:55 
 13. 10:55 – 11:35 
 14. 9:25 – 10:05
 15. 8:40 – 9:20
 16. 9:25 – 10:05
 17. 12:40 – 13:20

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019