Приемно време

 1. Радостина Николова  /четвъртък/   8:40 – 9:20 
 2. Ваня Михайлова   /вторник/    9:20 – 10:00
 3. Мила Михова  /петък/     8:40 – 9:20        
 4. Сирарпи Ангелова   /сряда/     9:45 – 10:15 
 5. Дан Ангелов  /петък/    8:40 – 9:20
 6. Димитър Запрянов    /понеделник/   13:20 – 14:00
 7. Владимир Бекярски  /понеделник/  8:40 – 9:20  
 8. Емануил Манолов      /сряда/  11:40 – 12:20         
 9. Гергана Стоилова   / понеделник/ 8:40 – 9:20 
 10. Станимира Вълкова   /понеделник/ 8:40 – 9:20
 11. Стефка Димитрова     /вторник/ 15:40 – 16:20
 12. Теодора Гергова    /четвъртък/ 8:40 – 9:150
 13. Розалия Славева   /сряда/ 8:40 – 9:20 
 14. Деяна Цекова   /четвъртък/  8:40 – 9:15
 15. Даниела Милчева  /сряда/ 9:25 – 10:00 
 16. Вера Котева  /сряда/ 12:20 – 13:00
 17. Таня Тодорова  /понеделник/ 8:40 – 9:20
 18. Мария Иванова  /понеделник/  13:20 – 14:00 

Име

Ден

Час

 1. Иван Георгиев 
 2. Ваня Михайлова 
 3. Мила Михова 
 4. Сирарпи Ангелова 
 5. Дан Ангелов 
 6. Димитър Запрянов 
 7. Владимир Бекярски
 8. Емануил Манолов 
 9. Гергана Стоилова 
 10. Станимира Вълкова 
 11. Стефка Димитрова 
 12. Иван Фурнаджиев
 13. Розалия Славева
 14. Деяна Цекова
 15. Даниела Милчева 
 16. Вера Котева 
 17. Таня Тодорова 
 18. Мария Иванова 
 19. Калина Даскалова
 20. Валентина Явашева
 21. Симона Стоянова 
 22. Димитър Велков 
 23. Ромина Жекова 
 1. Понеделник
 2. Вторник
 3. Четвъртък
 4. Петък
 5. Понеделник
 6. Понеделник
 7. Понеделник 
 8. Понеделник
 9. Вторник
 10. Понеделник 
 11. Вторник
 12. Сряда
 13. Понеделник
 14. Сряда
 15. Петък
 16. Сряда
 17. Понеделник
 18. Понеделник 
 19. Сряда 
 20. Сряда 
 21. Сряда
 22. Понеделник
 23. Четвъртък
 1.  14:20-15:00
 2. 10:30 – 11:00
 3. 8:40 – 9:20
 4. 8:45 – 9:15
 5. 8:40 – 9:20
 6. 14:00 – 14:40 
 7. 8:40 – 9:20 
 8. 8:40 – 9:20 
 9. 8:40 – 9:20 
 10. 8:40 – 9:20
 11. 15:40 – 16:20 
 12. 14:35 – 15:10 
 13. 8:40 – 9:20 
 14. 8:40 – 9:20
 15. 8:40 – 9:20 
 16. 12:40 – 13:20
 17. 8:40 – 9:20 
 18. 9:30 – 10:10 
 19. 10:50 – 11:30
 20. 13:20 – 14:00
 21. 11:35 – 12:15
 22. 9:25 – 10:05
 23. 10:10 – 10:50

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019