You are currently viewing Плод срещу цигара

Плод срещу цигара

През май месец 2014г. учениците от втори клас проведоха инициатива, свързана с вредното въздействие на цигарите върху хората и околната среда. Екипирани с ръкавици и информация за последиците от безразборното изхвърляне на цигарените фасове, учениците обиколиха близкия парк, в който често играят. Там те успяха да съберат голямо количество изхвърлени фасове. Част от децата проведоха дискусия по темата и предложиха на случайно минаващи пушачи плодове, в замяна на цигара. Освен фасове, децата успяха да съберат и много усмивки от участниците в инициативата.