Пиано

Димитър Запрянов

преподавател

Моята цел като учител е да провокирам и развивам музикалните заложби във всяко едно дете.
Музикалният педагог може да направи всеки един час по музика полезен, забавен и любим за децата.

Музикалността е заложена във човешката природа, независимо в какво количество малко или много, тя е заложена във всеки един от нас .

Образование :
Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“

Висше образование :
Национална Музикална Академия ,,Проф. Панчо Владигеров „
със специалност Поп и Джаз – Пиано при проф.Юлия Ценова


Магистърска степен :
Национална Музикална Академия ,,Проф. Панчо Владигеров „
Теоретико‐композиторски и диригентски факултет със специалност Педагогика на обучението по музика със Научен ръководител :
Проф.д-р Анди Палиева
ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021