Онлайн обучение

Съвети за родители

Онлайн обучението поставя предизвикателства както за учениците и учителите, така и за родителите. Жонглирането между домашните и служебните ангажименти става ежедневие и напрежението неминуемо се отразява на всички участници в процеса. Тук сме събрали съвети от водещи международни експерти в образованието и детското здраве, в опит да подкрепим усилията на децата и родителите на нашето училище.

Спокойна среда

Преди всичко осигурете спокойна атмосфера за работа на детето. Децата учат най-пълноценно когато се чувстват сигурни и спокойни. Обособете подредено място за учене, в което не присъстват играчки и други средства за разсейване. Разговаряйте с детето за негови притеснения и чувства по отношение на социалните ограничения и откликвайте на тях с разбиране и емпатия. Този период е труден за всички родители, но напрежението върху децата понякога остава скрито и дава негативно отражение върху тяхната концентрация, обучение и психическо здраве.

План за постигане на образователните цели

В света на образованието целите могат да представляват усвояване на определено умение или знание, разбиране на концепция, развитие на социални умения, работа в екип и други. Когато част от образователния процес се премести в дома, част от ролята за наблюдение на тези цели се прехвърля на родителите. За да бъдете ефективни в тази роля, разберете какви за образователните цели за Вашето дете – поговорете с детето за неговите желания и затруднения, попитайте учителите какви са целите, които са поставени от тях и как Вие можете да подпомогнете процеса. Когато имате ясна представа за образователните цели на детето ще можете с минимални усилия да наблюдавате и подпомагате прогреса му като стимулирате постигането на тези цели чрез игри и разговори.

Помогнете на детето да вярва в себе си

  Всеки човек се сблъсква с трудности и препятствия. За да израснат децата уверени и успешни е важно да ги научим да приемат трудностите като предизвикателства, а не като спънки и разочарования. Педагозите препоръчват когато детето има затруднения с дадена задача учителят или родителят да му
помогне само да достигне до решението на проблема. Вместо да се впускате в обяснения на задачата или проекта опитайте да
задавате въпроси, които водят детето към решението, като например:
· На коя стъпка срещаш затруднения?
· Какви варианти опита до сега?
· Какво друго може да се направи?
При по-малките ученици често прочитането на глас на заданието или задачата им помага да го осмисля.

Създайте график

     Учениците се чувстват удобно когато имат предвидим и ясен график за деня си. При домашното обучение границите на този график лесно могат да се изгубят. Обяснете на детето какъв е неговият график по време на учебния ден, включително учебната програма, време за почивка и храна. Уточнете с детето какви са приемливите занимания по време на междучасията – доколко е позволено детето да прекара междучасията пред компютъра в разговори с приятелите си и колко е важно раздвижването в тези кратки почивки. Специалистите препоръчват след работа пред компютър погледът на децата да се фокусира на далечно разстояние. Можете да създадете заедно игра, при която по време на междучасието детето излиза на терасата или наблюдава през прозореца обекти, които го интересуват – птици, животни, автомобили. Ако детето има нужда от изразходване на енергия, можете да определите различни физически активности, които детето да изпълнява самостоятелно по време на междучасията. Ако родителите работят от вкъщи е важно детето да е наясно с времето когато родителите са на разположение за помощ и разговори и кога не могат да бъдат безпокоени. Опитайте се да съгласувате своя график с този на детето, за да можете, например, да обядвате заедно. Това ще помогне на детето да бъде по-самостоятелно, а и е жизненоважно за психическото състояние на родителите!

Помогнете на детето да разбере ползата от ученето

  Всички сме чували любимата фраза  заучениците: „Защо трябва да го уча това?“ Мотивацията е важен инструмент за развитие на децата и за тях е важно да свързват темите, които учат в училище с нещата, които са важни за тях. Родителите
най-добре познават своите деца и техните интереси и имат ценната възможност да
свържат училищните теми с интересите на децата.

Осигурете на детето възможности за социални контакти

  За децата училището е основна социални среда. Когато са лишени от физическото присъствие на своите съученици и приятели децата имат нужда от алтернативни социални контакти. В зависимост от действащите социални ограничения към момента, осигурете на децата възможност за личен контакт с ограничен кръг от близки и приятели. Дигиталната комуникация чрез видео разговори и чат със съучениците може да замени донякъде личния контакт, но родителите трябва да внимават с неограниченото време на децата пред електронни устройства.

Грижете се за себе си

Вашите деца имат нужда преди всичко от родители, които са в добро физическо и психическо здраве! От вас не се очаква да бъдете педагози и специалисти по всеки предмет, който детето изучава в училище. Вие сте родителите – тези, които осигурят опора и сигурност на децата, подкрепят ги и в предизвикателството на онлайн обучението и им дават увереност да продължат да се развиват!


Вие сте примерът, който децата наблюдават и следват всеки ден!

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021