News

Математически турнир „Черноризец храбър”

Сава Делев – 2 клас – златен медал

Мира Кроснова – 3 клас – сребърен медал