– Сийка Логофетова, основател

ЧОУ “Свети Климент Охридски” отваря врати през 1999 година. Училището е одобрено и лицензирано от МОН – РД 1441 – 12.05.1999 г. Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.

През всички години ЧОУ “Свети Климент Охридски” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът към училището расте с всяка изминала година. Това е добра атестация за работата на преподавателския екип. Училището е с интензивно изучаване на английски език и математика. От V-ти клас се изучава втори чужд език (немски, испански и руски). Учениците ни ежегодно се представят успешно на Cambridge ESOL Examinations и до 7-ми клас покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, А1, А2, В1, В2. Индивидуалната подготовка в паралелките  и допълнителните часове по математика, информатика и български език позволяват по-добро усвояване на учебния материал и успешна реализация на учениците ни.

Целите, които си поставяме, са:

 • Спокойствие и сигурност за децата
 • Високо образователно равнище
 • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
 • Приоритетно обучение по математика
 • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
 • Участие в международни проекти
 • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
 • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

Колектив

Please specify image url

Таня Тодорова

директор, преподавател по английски език
 • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Магистър английска филология – Британистика
 • Хонорован преподавател в Американски колеж и BBC център
 • В екипа от 02.2007г.
Please specify image url

Виолета Атанасова

помощник директор, начален учител
 • СУ ‘Св. Климент Охридски’, Магистър: Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Следдипломна квалификация – aнглийски език
 • Специализация II ниво към ИЧС
 • В екипа от 09.2008г.
Please specify image url

Яна Копчева

преподавател предучилищен клас
 • СУ ‘Св. Климент Охридски’, Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Магистър: Информационни технологии в началното училище
 • В екипа от 09.2007г.
Please specify image url

Розалия Славева

логопед, начален учител
 • СУ ‘Св. Климент Охридски’, Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Магистър: Логопедия
 • Носител на награда на МОН и посолството на Република Куба за работа по подготовка на ученици за Национален ученически конкурс „Куба – близка и далечна”
 • В екипа от 09.2007г.

Please specify image url

Росица Михайлова

начален учител
 • СУ ‘Св. Климент Охридски’, Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика – Езиково и литературно обучение
 • Специализация Социална педагогика
 • Участия в тренинги и семинари на тема Психология и Team Building
 • В екипа от 02.2011г

Please specify image url

Камелия Василева

начален учител
 • СУ ‘Св. Климент Охридски
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Магистър: Мениджмънт на управлението на предучилищните учебни заведения
 • Професионална квалификация: Европеистика
Please specify image url

Станимира Вълкова 

преподавател по английски език
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Учител по английски език в средните училища
 • Магистър: Културология
 • Следдипломна квалификация: Координатор на международни проекти
 • Квалификационен курс по психоанализа; Primary Essentials – British Council
 • В екипа от 10.2000г.
Please specify image url

Силвия Кунчева

преподавател по английски език
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Начална училищна педагогика с aнглийски език 
 • Магистър: Детско-юношеска и училищна психология
 • Teaching Knowledge Test – Cambridge, Primary Essentials – British Council
 • Институт за чуждестранни студенти – Немски език
 • В екипа от 09.2009г.
Please specify image url

Деяна Цекова

преподавател по английски език
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Предучилищна педагогика с aнглийски език
 • ЮЗУ „Неофит Рилски”, Публична администрация
 • British Council – Certificate in Advanced English
 • В екипа от 09.2007г.
Please specify image url

Луис Албанис

преподавател по разговорен английски език (native speaker)
 • Victoria University, Australia, Politics and psychology
 • Melbourne University, Australia, Магистър: Public policy and management
 • В екипа от 09.2009г.
Please specify image url

Paul Hells

преподавател по разговорен английски език (native speaker)
 • В екипа от 09.2016 г.

   

Please specify image url

Марина Вълчева 

преподавател по английски език
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Предучилищна педагогика с aнглийски език
 • В екипа от 09.1999г.
Please specify image url

Никола Чолаков

преподавател по математика
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Математика
 • Магистър: Информационни системи
 • В екипа от 09.2014г.

 

Please specify image url

Стефка Димитрова

преподавател по математика
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Математика и информационни технологии
 • В екипа от 2015г.
Please specify image url

Вера Котева

преподавател по български език и литература
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Българска филология, І квалификационна степен
 • Автор на учебници, помагала и сборници по БЕЛ
 • В екипа от 09.2007г.
Please specify image url

Валентина Явашева

методик, преподавател по руски език и религия
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Магистър: Руска филология; Втора специалност: БЕЛ
 • Доп. квалификация: Начална училищна педагогика
 • Богословски факултет, Учител по религия в началното училище
 • В екипа от 09.2009г.
Please specify image url

Никола Софрониев

преподавател по химия
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Химия и Биология
 • В екипа от 09.1999г.
Please specify image url

Георги Пеев

преподавател по география и картография
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: География
 • В екипа от 09.2006г.
Please specify image url

Антоанета Янева

преподавател по история
 • СУ „Св. Климент Охридски”, Начална педагогика и управление на образованието
 • Магистър по: История; Връзки с обществеността; Педагогика
 • В екипа от 09.2008г.
Please specify image url

Надежда Иванова

преподавател по биология
 • ПУ „Паисий Хилендарски”
 • Магистър: Биология и Химия
 • В екипа от 09.2010г.
Please specify image url

Йорданка Антонова

преподавател по физика
 • В екипа от 2015г.
Please specify image url

Анита Хаджиева

преподавател по испански език
 • СУ „Св. Климент Охридски“, Испанска филология 
 • В екипа от 2016 г.
Please specify image url

Румяна Спасова

преподавател по немски език
 • СУ „Св. Климент Охридски“ Начална училищна педагогика с немски език
 • В екипа от 2015г.
Please specify image url

Емануил Манолов

преподавател по изобразително изкуство
 • Национална Художствена Академия
 • Специалност: графика
 • В екипа от 2010 година
Please specify image url

Диана Пеева

преподавател по физическо възпитание и спорт
 • НСА „Васил Левски”, Физическо възпитание
 • В екипа от 09.2012г.
Please specify image url

Ралица Стойнова

преподавател, Час по мислене
 • Технически университет, специалност Електроенергетика;
 • Член на МЕНСА от септември 2015 г.;