За нас

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е основно училище със засилено изучаване на български език, математика и английски език. Фокусът и програмата на училището са внимателно разработени на базата на нашия богат опит и целят израстването на мислещи и уверени деца. Вече повече от 20 години училището отстоява своето престижно място в българската образователна система и интересът към него расте с всяка изминала година.

В центъра на нашите усилия е детето – с неговата енергия, потенциал и естествено любопитство. В началната форма на обучение за децата се грижат класни ръководители с богат педагогически опит, както и специализирани учители по математика, български език, английски език и изкуства. За да се осигури индивидуално внимание на всяко дете, заниманията по математика и английски език се провеждат на малки групи от до 10 деца.

Спокойствието и сигурността на децата са наш основен приоритет! Вярваме, че с правилния подход към всяко дете, то може да развие потенциала си без стрес и излишно напрежение. Нашите възпитаници традиционно демонстрират отлични резултати на състезания, олимпиади и външно оценяване, като същевременно израстват спокойни и уверени личности!

Мисия

Нашето призвание е да помагаме на младите умове да развият своя потенциал и увереност в спокойна среда, с внимание към индивидуалните потребности на всяко дете.

Нашите цели

  • Спокойствие и сигурност за децата
  • Високо образователно равнище
  • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
  • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
  • Приоритетно обучение по математика
  • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
  • Участие в международни проекти
  • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
  • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

 

История и реализация

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ отваря врати през далечната 1999 година. Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.

През годините  нашите ученици израстват успешни и уверени личности! Гордеем се, че те продължават да следват мечтите си и да развиват своите таланти като продължават образованието си в най-престижните гимназии, училища и колежи. Нашите възпитаници продължават пътя си в училища като Американски колеж, Първа немска езикова гимназия – 91 СОУ, Софийска математическа гимназия – СМГ, 9-та Френска езикова гимназия, Първа английска гимназия, Национална финансово-стопанска гимназия, Национална търговско-банкова гимназия, Национално музикално училище „Любомир Пипков“.

Възпитаници на нашето училище вече са в едни от най-престижните колежи в Италия, Холандия – Cambridge education group, Англия, Австрия и САЩ.

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021