Заявления за извинение на отсъствия по домашни причини

До класния ръководител

До Директора

Заявление от родител преди датата на отсъствие - до 3 дни

Заявление от родител след датата на отсъствие - до 3 дни

Заявление от родител преди датата на отсъствие - до 7 дни

Заявление от родител след датата на отсъствие - до 7 дни

До класния ръководител

Заявление от родител преди датата на отсъствие - до 3 дни

Заявление от родител след датата на отсъствие - до 3 дни

До Директора

Заявление от родител преди датата на отсъствие - до 7 дни

Заявление от родител след датата на отсъствие - до 7 дни

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021