You are currently viewing Да засадим дрърво

Да засадим дрърво

Oсвен чрез рециклиране на хартия, ученици от подготвителен и първи клас засадиха дърво в двора на училището. Г-жа Логофетова, собственик на училището, се включи в инициативата с голям ентусиазъм и разкри някои интересни тайни от градинарството.