Английски език

Cambridge

Вече повече от 15 години ученици от Частно основно училище „Св. Климент Охридски” се явяват в края на месец юни на изпитите по английски език за сертификатите на Университета Кеймбридж като се започне от най-малките – първи до четвърти клас за квалификациите Starters/ Movers/ Flyers и се стигне до CAE в VII клас.

Изпитите за серификатие на Кеймбридж ежегодно се обновяват с цел възможно най-адекватно и съвременно оценяване знанията на децата, изучаващи английски език като чужд език.

В  края на месец юни 2018 г., тридесет и двама наши ученици се явиха на изпитите по английски език на Университета Кеймбридж и получиха сертификати. С гордост отбелязваме, че 92% от второкласниците постигнаха максимални резултати.

Забележителен е и успехът на учениците от шести и седми клас, които защитиха академичните сертификати, съответно  FCE  и CAE, съответстващи на нивата B2 и C1. Един от седмокласниците получи максимален брой точки на изпита CAE и заслужено покри най-високото ниво за владеене на езика според европейската езикова рамка- C2.  Тези сертификати са отворена врата към редица престижни унивеситети по целия свят и гаранция за успешна професионална реализация.

Вече повече от 15 години ученици от Частно основно училище „Св. Климент Охридски” се явяват в края на месец юни на изпитите по английски език за сертификатите на Университета Кеймбридж като се започне от най-малките – първи до четвърти клас за квалификациите Starters/ Movers/ Flyers и се стигне до CAE в VII клас.

Изпитите за серификатие на Кеймбридж ежегодно се обновяват с цел възможно най-адекватно и съвременно оценяване знанията на децата, изучаващи английски език като чужд език.

В  края на месец юни 2018 г., тридесет и двама наши ученици се явиха на изпитите по английски език на Университета Кеймбридж и получиха сертификати. С гордост отбелязваме, че 92% от второкласниците постигнаха максимални резултати.

Забележителен е и успехът на учениците от шести и седми клас, които защитиха академичните сертификати, съответно  FCE  и CAE, съответстващи на нивата B2 и C1. Един от седмокласниците получи максимален брой точки на изпита CAE и заслужено покри най-високото ниво за владеене на езика според европейската езикова рамка- C2.  Тези сертификати са отворена врата към редица престижни унивеситети по целия свят и гаранция за успешна професионална реализация.

Cambridge

Вече повече от 15 години ученици от Частно основно училище „Св. Климент Охридски” се явяват в края на месец юни на изпитите по английски език за сертификатите на Университета Кеймбридж като се започне от най-малките – първи до четвърти клас за квалификациите Starters/ Movers/ Flyers и се стигне до CAE в VII клас.

Изпитите за серификатие на Кеймбридж ежегодно се обновяват с цел възможно най-адекватно и съвременно оценяване знанията на децата, изучаващи английски език като чужд език.

В  края на месец юни 2018 г., тридесет и двама наши ученици се явиха на изпитите по английски език на Университета Кеймбридж и получиха сертификати. С гордост отбелязваме, че 92% от второкласниците постигнаха максимални резултати.

Забележителен е и успехът на учениците от шести и седми клас, които защитиха академичните сертификати, съответно  FCE  и CAE, съответстващи на нивата B2 и C1. Един от седмокласниците получи максимален брой точки на изпита CAE и заслужено покри най-високото ниво за владеене на езика според европейската езикова рамка- C2.  Тези сертификати са отворена врата към редица престижни унивеситети по целия свят и гаранция за успешна професионална реализация.

 

Състезания

Резултати

Дейности

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2019

 

ул. „Лъчезар Станчев“ №11

тел: 02/868 81 91

email: school@saintkliment.com

ЧОУ "Св. Климент Охридски" 2021