News

Резултати от математически турнир Черноризец Храбър 2015

Зара Джанер Тахир – 2 клас – 80т. – грамота

Васил Бонев – 4 клас – 90т.

Ивайла Пламенова Барух – 4 клас – 82т.

Денис Джанер Тахир – 6 клас – 105т.

Огнян Пламенов Барух – 7 клас – 105т.