Условия за прием

  1. Задължително условие е детето да е навършило 6 годишна възраст или да предстои да бъде навършена в рамките на съответната година.
  2. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстването.
  3. Тест за обща култура (за предучилищен и първи клас) или след покриване на тестове по български, математика и чужд език за съответния клас.
  4. Събеседване с учител.
  5. Събеседване с психолога на училището.

  Важно уточнение: Тестовете за децата, които ще кандидатстват за подготвителен клас, ще се проведат през месец януари.

Close Menu