Стартира прием за подготвителен клас за учебната 2017/2018г.

За да кандидатствате, моля попълнете онлайн формуляра.

Условия за прием

  1. Задължително условие е детето да е навършило 6 годишна възраст или да предстои да бъде навършена в рамките на съответната година.
  2. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстването.
  3. Тест за обща култура (за предучилищен и първи клас) или след покриване на тестове по български, математика и чужд език за съответния клас.
  4. Събеседване с учител.
  5. Събеседване с психолога на училището.

  Важно уточнение: Тестовете за децата, които ще кандидатстват за подготвителен клас, ще се проведат през месец януари.

Такси:

  • Предучилищен клас : 7500лв
  • I – IV клас – 7500лв
  • V – VII клас – 7800лв

Финансови преференции:

  • Отстъпка за второ дете – 20%
  • Предлагаме и вариант за плащане на две вноски

Запознайте се с Правилника за устройството и дейността на Частно училище „Св. Климент Охридски“ тук.

 
To Top