Патронен празник

На 25.11.учениците от ЧОУ ,,Св. Климент Охридски’’ честваха своя патронен празник с рецитал, посветен на светеца. Всички възпитаници на училището поднесоха венец на паметника на първоучителя. Като потомци на първите български учители и ученици, съхранили безценния труд на свети Климент Охридски учениците и учителите станаха съпричастни в този тържествен ден на атмосферата, която в най-кратка форм асе съдържа в приветсвеното послание, поднесено на тържеството: ,,Свети Климент редом с останалите наши първоучители не ще остане без верни следовници.

Доколкото ние, съвременните българи носим в сърцата си Божествените истини и живеем според тях, дотолкова сме и сродници, следовници и приемници на свети Клименти неговите събратя по дело. Да не забравяме, че едно от мерилата за достоен живот е и собственото ни слово. Какво е то – напоено ли е то с истина, трезвост, благоразумие, скромност, или е дръзко, непочтено, безотговорно, язвително, грубо като словата, които така често чуваме днес?’’