News

Детски фестивал на науката в Технологичен парк София

Учениците от начален курс посетиха Детски фестивал на науката в Технологичен парк София, където имаха възможността да участват в няколко работни групи и да обогатят своя опит с интересни за тях неща. Те участваха в организираните от Музейко Зрителни измами и разбраха какво значи това. Правиха опити с представителите на Географ БГ и видяха как стават мълниите и бурите в Гръм и мълнии. Имаха възможността да помечтаят и да научат как се прави план за мечта в Път към мечтите. Танцуваха, смятайки и разбраха, че математиката може да бъде и забавна.