Частно основно Училище Свети Климент Охридски - София

ЧОУ “Свети Климент Охридски” отваря врати през 1999 година.
Училището е одобрено и лицензирано от МОН – РД 1441 – 12.05.1999 г.

Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.
Вече 16 години ЧОУ “Свети Климент Охридски” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът към училището расте с всяка изминала година. Това е добра атестация за работата на преподавателския екип.
Училището е с интензивно изучаване на английски език и математика. От V-ти клас се изучава втори чужд език (немски, испански и руски).
Учениците ни ежегодно се представят успешно на Cambridge ESOL Examinations и до 7-ми клас покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, А1, А2, В1, В2 .
Индивидуалната подготовка в паралелки до 14 ученици и допълнителните часове по математика, информатика и български език позволяват по-добро усвояване на учебния материал и успешна реализация на учениците ни.

Целите, които си поставяме, са:

 • Спокойствие и сигурност за децата
 • Високо образователно равнище
 • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
 • Приоритетно обучение по математика
 • Развитие на комуникативните умения и способности
 • Непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
 • Участие в международни проекти
 • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
 • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини
  Таня ТодороваТаня Тодорова
 • ВТУ 'Св. Св. Кирил и Методий'
 • Специалност: Магистър английска филология – Британистика
 • Хонорован преподавател в Американски колеж и BBC център
 • Работи в ЧОУ 'Св. Климент Охридски' от февруари 2007г.
директор, преподавател по английски език
Виолета АтанасоваВиолета Атанасова
 • СУ 'Св. Климент Охридски'
 • Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Следдипломна квалификация – aнглийски език
 • Работи в ЧОУ 'Св. Климент Охридски' от септември 2008г.
помощник директор, начален учител
Яна КопчеваЯна Копчева
 • СУ 'Св. Климент Охридски'
 • Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Магистър: Информационни технологии в началното училище
 • Работи в ЧОУ 'Св. Климент Охридски' от септември 2007г.
преподавател предучилищен клас
Розалия СлавеваРозалия Славева 
 • СУ 'Св. Климент Охридски'
 • Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Магистър: Логопедия
 • Носител на награда на МОН и посолството на Република Куба за работа по подготовка на ученици за Национален ученически конкурс „Куба – близка и далечна”
 • Работи в ЧОУ 'Св. Климент Охридски' от септември 2007г.
логопед, начален учител

Мария ДичеваМария Дичева

 • ПУ „Паисий Хилендарски”
 • Специалност: Начална училищна педагогика с английски език
 • Магистър: Бизнес комуникации и връзки с обществеността
 • Следдипломна квалификация по Английски език в “”Brasshouse school” Birmingham United Kingdom
 • “Shiva Yoga Peeth“ - Yoga teacher training Rishikesh, India
 • Работи в ЧОУ 'Св. Климент Охридски' от януари 2014г.
начален учител
Лилия Пекова
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Начална училищна педагогика с английски език
 • Сертификат British Council - CLIL (Content Language Integrated learning)
 • Сертификат Cambridge Proficiency level of English - C2
 • Сертификат British Council - IELTS
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2014г.
начален учител
Станимира Вълкова 
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Учител по английски език в средните училища
 • Магистър: Културология
 • Следдипломна квалификация: Координатор на международни проекти
 • Квалификационен курс по психоанализа
 • Primary Essentials - British Council
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от октомври 2000г.
учител по английски език
Силвия КунчеваСилвия Кунчева 
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Начална училищна педагогика с aнглийски език
 • Магистър: Детско-юношеска и училищна психология
 • Teaching Knowledge Test – Cambridge
 • Primary Essentials – British Council
 • Институт за чуждестранни студенти – Немски език
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2009г.
учител по английски език
Деяна Цекова
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Предучилищна педагогика с aнглийски език
 • ЮЗУ „Неофит Рилски”
 • Специалност: Публична администрация
 • British Council – Certificate in Advanced English
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2007г.
учител по английски
Марина Вълчева 
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Предучилищна педагогика с aнглийски език
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 1999г.
учител по английски език
Луис Албанис 
 • Victoria University, Australia
 • Специалност: Politics and psychology
 • Melbourne University, Australia
 • Магистър: Public policy and management
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2009г.

учител по разговорен английски език

(native speaker)

Гинка Ялъмова
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Физика – учител по физика и математика
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2012г.
преподавател по математика
Николай КолевНиколай Колев
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Математика
 • Магистър: Информационни системи
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2014г.
учител по математика
Вера Котева
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Българска филология, І квалификационна степен
 • Автор на учебници, помагала и сборници по БЕЛ
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2007г.
учител по български език
Валентина Явашева
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Руска филология
 • Втора специалност: Български език и литература
 • Допълнителна квалификация: Начална училищна педагогика
 • Богословски факултет Специалност: учител по религия в началното училище
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от февруари 2009г.
методик, преподавател по руски език
Никола СофрониевНикола Софрониев
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Химия и Биология
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 1999г.
преподавател по химия
Георги ПеевГеорги Пеев
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: География
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2006г.
учител по география и картография
Антоанета ЯневаАнтоанета Янева
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: История
 • Магистър: Връзки с обществеността
 • Магистър: Педагогика
 • Специалност: Начална педагогика и управление на образованието
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2008г.
учител по история
Росица Савова
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Магистър: Физика и Химия
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2005г.
учител по физика
Надежда Иванова
 • ПУ „Паисий Хилендарски”
 • Магистър: Биология и Химия
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2010г.
учител по биология
Елена Хаджистоянова
 • Университет "Кастилия ла Манча", Сиудад Реал - бакалавър испанска филология
 • Стаж: Европейски Парламент - Брюксел
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2011г.
преподавател по испански
Славей Тренин
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Музикална педагогика
 • Профил: Поп и джаз пеене
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2010г.
преподавател по музика
Емануил Манолов
 • Национална Художествена Академия
 • Магистър: Графика
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2005г.
преподавател по изобразително изкуство
Диана Пеева
 • НСА „Васил Левски”
 • Специалност: Физическо възпитание
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2012г.
преподавател по физическо възпитание и спорт
Мариана Недкова
 • НСА „Васил Левски”
 • Специалност: Физическо възпитание
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2012г.
преподавател по физическо възпитание и спорт
Виктория Христова
 • СУ „Св. Климент Охридски”
 • Специалност: Теология
 • Работи в ЧОУ „Св. Климент Охридски” от септември 2011г.
преподавател по религия
Нагоре